Michaelova matka podala žiadosť o opatrovníctvo!

V návrhu podanom dnes na súde, Katherine Jackson uvádza, že deti nemajú žiaden citový vzťah k biologickej matke, a práve sú v opatrovníctve Katherine Jackson, s ktorou majú celoživotný vzťah, ale Debbie je uvedená ako biologická matka, ale s Katherine sa deti cítia "komfortne".

Neuvádza sa však, či Debbie Rowe súhlasí s opatrovníctvom Katherine!

Pokiaľ ide o kolonku pre najmladšieho syna - matka neznáma!

V žiadosti sa uvádza, že momentálne nie je jasný rozsah Michaelovho majetku. (je to dôlažitá položka v zmysle, koľko budú deti dostávať ako rentu z dedičstva na výchovu)