Michael zažaloval Jay-Z-ího...

... spolu s Kenya Westom a Pharrellom Williamsom a s ďalšími asi 12 umelcami za to, že v jeho klube 40/40 Club hrali ich piesne bez zaplatenia "koncesionárskych poplatkov", čo znamenalo, že im neboli vyplatené tantiemy.

Žaloba bola podaná 25.6.2007 spoločnosťou BMI (Broadcast Music Inc.), ktorá je zväzom autorov a ich skladieb.

Žalobu teda nepodal Michael osobne, ale táto organizácia, ktorá tiež nežaluje Jay.-Zího osobne, ale jeho klub, ktorý vlastní spolu s ďalšími dvomi partnermi.