UPDATE: Kde je závet?

Podľa správ, Michaelove rodina nevie nájsť, Michaelovu závet...

Bolo známe, že Michael mal pred časom napísať závet so svojim dlhoročným právnikom John Brancom, ktorý pomáhal Michaelovi pri správe Sony/ATV.

Jediná známa závet je zatiaľ u Johna Brancu, ktorého by mala rodina dnes kontaktovať.

John Branca je momentálne asi jediný, kto by zaručil Michaelovým deťom dedičstvo po Michaelovi, a ochránil ich pred možnými "dravcami".

Posledná napísaná závet vraj bola v roku 2002, a vykonávateľom poslednej vôľe je John Branca.

Ak by nebola odvtedy obnovená, nezahŕňala by niektorých ďalších ľudí, ktorý prišli do kontaktu s Michaelu po roku 2002 a teda ani by sa to nevzťahovalo na roky 2003-2005.