Martin Bashir o Michaelvi

... podľa neho... zomrel najväščí zabávač...

LINK