Aktuálne - druhá pitva

Na Michaelovom tele bola podstúpená druhá pitva na žiadosť rodiny!!!