Michael s deťmi v múzeu...

Sú tu ďalšie správy o Michaelovi, ktorý minulý týždeň navštívil s deťmi múzeum v LA, kde si rodinka pozrela výstavu o ľudskom tele s názvom - "Bodies ... The Exhibition", odkiaľ si potom vzali ako jeden zo suvenírov aj miniatúrnu kostru ľudského tela.

Michael deťom ukazoval jednotlivé sekcie, a pri sekcii o chorobách z fajčenia ukazoval na pľúca, ktoré boli napadnuté fajčením. Potom zdôrazňoval deťom dôležitosť zdravého stravovania.

Zastavili sa aj na výstave venovanej TITANIC-u ("Titanic: The Artifact Exhibition").

Nakoniec si z obchodu so suvenírmi kúpili knihy o patológii a anatómii, tričká s tematikou kostier, mozgu a vedomia...