Raymone Bain vs. Michael Jackson

Právnici bývalej hovorkyne Michaela Raymone Bain podali 21.5. žiadosť na súd o predbežné nariadenie!

Žiadajú, aby im boli do 30 dní predložené všetky zisky, ktoré Michael dostal z predaja albumu Thriller25 a výnosu zo zmluvy s AEG Live, podľa ktorých Raymone žiada 10% podiel!

Rozhodnutie jej právnikov požiadať súd o tento predbežný príkaz je nevyhnutným krokom, aby neboli zisky použité na vyplatenie iných pohľadávok voči Michaelovi, alebo pre prípad, že Michael odíde zo spojených štátov a nebude k dispozícii na určité dlhšie obdobie!

Ako odôvodnenie uvádza prípady - že v roku 2007 po refinancovaní Michaelovej pôžičky na 25 miliónov dolárov, boli použité na jeho osobné výdavky, z čoho mal podľa Raymone Michael použiť asi 6 miliónov na nákup sôch a starožitností!

Bain tiež uviedla, že Michael počas jeho pobytu v Las Vegas tvrdil, že z Vegas neodíde skôr, ako nekúpi od brunejského sultána jednu nehnuteľnosť za 100 miliónov dolárov. Michael mal poslať jeho predstaviteľom aj návrh na odkúpenie!!!

Ďalej uvádza, že Michael za ostatné obdobie musel zaplatiť za 14 žalôb proti nemu asi 13 miliónov dolárov ako urovnania a odškodné!