Kenny Ortega a Randy Phillips

Kompletný rozhovor, v ktorom oznámili preloženie koncertov - z 20.5.