Ceny, za ktoré sa predali niektoré veci z aukcie !

Nájdete ich spolu so zoznamom na fore.

Doplnené informácie o konečnom výsledku a priebehu aukcie už čoskoro!