WIKIpedia pre slovenskú verziu

Prešiel takmer rok od založenia a snahy doplňovať aktuálne správy na slovenskej verzii informačného portálu - Wikipedia

LINK

Chcem vás preto vyzvať, aby ste spolu so mnou dopĺňali aktuality, najmä v súvislosti s koncertami v Londýne, a vytvoreniu informačného bloku o Michaelovi, tentoraz v slovenskom jazyku!

Môžete využívať (=kopírovať) aj správy z MJJsource.eu!

Prosím, dodržujte pravidlá, žiaden bulvár, žiadne kopírovanie z bulvárnych stránok, žiadne nezmyselné správy, ktoré sa každý deň objavujú! Preto vám dávam do pozornosti, aby ste využili MJJsource.eu!

Tu bude treba "vybudovať" celú sieť informácií a myslím, že je to veľmi pekná výzva !!!

Musíme si však uvedomiť, že nie každý samostatne by mal vstupovať do procesu úprav a robiť bezhlavé zmeny za každú cenu (aj keď aj to je možnosť)!

Ostatné informácie musia zahrňovať podstatné informácie a správy, aby tvorili celok, tak ako tomu je na anglickej verzii.

Stačí porovnať a začať pracovať...

Najrpv sa ale musíte - rozhodnúť čo, kde, a kedy pridať, vedieť sa orientovať v ukladaní (nie je to nič zložité, zvládne to aj začiatočník) a .... a perfektne sa dajú doplňať už existujúce sekcie, ktoré sú prázdne !!!

Zároveň funguje v plnom prúde aj ANGLICKÁ stránka, s aktuálnymi správami, obrázkami, RADIOM, YouTube videami, NEWS List, odkazy na stránky, komentáre.... - LINK

Obrázek