Aukcia - podaný návrh na ochranu na súd!

Aukná spoločnosť Julien Auction House podala na súd žiadosť o ochranu, v ktorej tvrdí, že niektoré veci, ktoré boli určené na aukiu a budú vrátené Michaelovi späť, by mohli byť neoprávnene vrátené!

Jerry Hawxhurst, právnik spoločnosti JAH podal ochranu voči Dr. Tohme Tohme, ktorý ale potvrdil, že pracuje pre MJJ Productions ako výkonný riaditeľ, a ktorý mal na starosti obstaranie zmlúv na predaj vecí a teda jedná v mene Michaela.

Aukčná spoločnosť chce požiadať súd o ochranu pred prevziatím vecí, ktoré by mohli padnúť do rúk osobám, ktoré nemajú oprávnenie nakladať so zmluvami a jednať v mene Michaela, pretože sa objavili nejaké osoby, ktoré tvrdia, že niektoré veci zo zbierky patria im.