Kto je Kto

Na tejto adrese si môžete pozrieť zoznam ľudí pracujúcich s Michaelom na koncertoch!

LINK

Obrázek