Koncerty v ohrození???

TMZ.com, ktorá svojou bulvárnosťou prekračuje hranice, zverejnila článok, v ktorom oznámila, že Michaelove koncerty sú v ohrození kvôli možnosti porušenia údajne prvej zmluvy na koncertovanie rodiny Jacksonovcov spolu s Michaelom, ktorú mal dojednať Frank Dileo, bývalý Michaelov manažér z rokoch 1987-89.

Táto zmluva by tak mohla zabrániť Michaelovi, aby koncertoval v Londýne, lebo by došlo k porušeniu zmluvy!

TMZ napísali, že rodina teraz chce, aby Michael zrušil koncerty, inak by mohla žalovať samotného Michaela!

LINK

Obrázek

Vysvetlenie tu: (preklad z MJJR.net)

Spor medzi Frankom Dileom, AllGodd Entertainment (AGE) a AEG LIVE!

Nový zmluvný "spor" vystal medzi spoločnosťou z New Jersey AllGood Entertainment, Dileom a AEG v súvislosti s plánovanými koncertami Michaela v lete!

Plán bol podľa AGE usporiadať tvz. „one-time event, pokusne nazvaný - "The Jackson Family Reunion: A Concert for the World" na leto 2009.

Koncert by hosťoval okrem Michaela a Janet aj ostatných členov rodiny. Udalosť mohla niesť označenie ako “The Most Anticipated Concert Event in Music History", pričom sa odhadoval zisk na 93 mil. dolárov za cenu lístka asi 130 dolárov za kus, a ďalšie príjmy z predaja suvenírov a sponzorovania, DVD a CD edície koncertov, digitálne downloady, prípadne televízne vysielanie a licenčné zmluvy!

Samotný koncert by podľa prvého plánu bol usporiadaný na niektorom zo štadiónov v New Orleans, San Diego, New Jersey alebo Atlante. Koncertná udalosť by trvala celý deň a bola by nahrávaná profesionálne pre tvz. „Pay-Per-View“ (teda platenými pohľadmi pre internetových divákov), pričom by bola možnosť sledovať pre viac ako 100 mil. divákov za cenu asi 30 dolárov, čo by mohlo vyniesť asi 3-7 mil. dolárov, za podpory celosvetovej kampane.

K tomuto návrhu existujú isté dokumenty, ktoré má k dispozícii MJJR.net, uzatvorené medzi AllGood Entertainment a Frankom Dileom. 26 Novembra 2008 mala byť údajne podpísaná štvorstranová predbežná a dôverná zmluva na plán tohto koncertu. Dokument je podpísaný takmer 10 ľuďmi vrátane Franka Dilea. Termín zmluvy plynul na obdobie 18 mesiacov od podpísania! Bola podpísaná aj iná zmluva, vypracovaná 21.11.2008 a podpísaná 25.11.2008 ďalšia štvorstranová zmluva medzi Dileom a AGE! Táto druhá zmluva pojednávala o 90 minútovom koncerte samotného Michaela a 150 minút vystúpení pre ostatných členov rodiny (vrátane Rebbie a Latoyi), s odhadovaným ziskom 24 mil. dolárov pre rodinu a zvyšok pre ostatných zúčastnených.

Treba ale jasne poznamenať, že žiaden člen rodiny nepodpísal takúto zmluvu, keďže tam nie je ich podpis, takže zmluvu podpísal jedine Dileo a AGE bez podpory rodiny Jacksonovcov, a tak nie je jasné do akej miery je rodina informovaná o tejto situácii.

Avšak, 27 Marca, 2009 AGE zaslala email Randy Phillipsovi z AEG Live, v súvislosti s článkom, ktorý sa objavil v médiách o tom, kto je Michaelovým manažérom, v ktorom stálo: “Hovorca pána Dilea odpovedal AccessHollywood, že vydajú vyhlásenie spolu s AEG Live, aby reagovali na vyhlásenia pána (Leonarda) Rowa budúci týždeň a navrhnú podanie žaloby.“ List sa teda vyhrážal AEG Live žalobou, ak by Frank Dileo pokračoval s údajnou spoluprácou s AEG počas tohto času trvajúcej zmluvy s AllGood Entertainment.

11. Apríla, 2009 Randy Phillips odpovedal oznámením, že „pán Dileo nie je nijako zainteresovaný na spoluprácu s AEG Live.“ a odporučil, aby si tieto právne veci riešili len medzi Dileom a AGE, a nemá žiadnu spoluprácu s AEG Live ani s aktuálnymi snahami Michaela na návrat na hudobnú scénu.

V skutočnosti Randy Phillips opakovane zaslal ešte dva maily, v ktorých potvrdil, že AEG Live spolupracuje len a jedine s Dr. Tohme Tohme a Michaelom Jacksonom pri všetkých jednania s AEG Live. Následne pre-poslala spol. AGE mailom článok s CelebrityAccess, ktorý hovoril o tom, že Dileo jedná v mene Michaela Jacksona a AEG Live. Avšak ešte aj poslaný článok neobsahoval správne citáty článku, ktoré sa tam ani vôbec neobjavili.Nadôvažok AGE napísali: „Keďže konanie Franka Dilea je odsúdeniahodné, verejná podpora a spolupráca s Dileom a Vašou spoločnosťou napriek našim snahám zabrániť tomu, je rovnako nedôveryhodné a proti-konkurenčné!“

Na záver, dva kontrakty a zmluvy boli podpísané 1.Decembra 2008 Frankom Dileom a členmi Diloevej spoločnosti a AllGood Entertainment. Žiadna z týchto zmlúv neobsahuje podpis nikoho z členov rodiny Jakoconvcov, ani neboli potvrdené akoukoľvek účasťou na tejto zmluve. Rodina Jacksonovcov zrejme ani netuší ako jednal Frank Dileo bez ich vedomia.

MJJR.net, ktorá má k dispozícii mnohé tieto dokumenty zhodnotila, že koncerty Michaela v Londýne nie sú týmto ohrozené a nedochádza ku konfliktu záujmov s AEG Live.

Bez podpisu a autorizácie Michaela na spoluprácu s AGE, nie je aktuálne žiadna právna možnosť, ako vymáhať prípadné ušlé zisky a žalovanie nedodržaných podmienok zúčastnených.

Nakoniec, 30. Októbra 2008, teda mesiac pred podpísaním akýchkoľvek takýchto zmlúv, vydal Michael prehlásenie: „Moji bratia a sestry majú moju plnú podporu a lásku, a určite zdieľame mnoho skvelých zážitkov, avšak v tomto čase nemám v pláne s nimi nahrávať alebo koncertovať. Teraz som v štúdiu a pracujem na nových a vzrušujúcich projektoch, takže sa teším, že sa budem môcť čoskoro s nimi podeliť s mojimi fanúšikmi na koncertoch.“