Michael Jackson Scholarship

Školné Michaela Jacksona - aj takúto podobu má školné, ktoré založil Michael v roku 1988 na fonde - United Negro College Fund (UNCF).

Takto vyzerá žiadosť o školné pre sociálne slabých študentov, naposledy bolo žiadané na "Michael Jackson Scholarship Party" v Júni 2007!

Obrázek