Michael bude vypovedať cez videohovor...

Michael nebude nakoniec vypovedať pred súdom osobne, ale cez video odkaz, a to z bezpočnostných dôvodov.

Spovedať Michael bude sudkyňa - Elizabeth Gonzales, a pojednávanie by malo začať o 8.30 vegaského času, odkiaľ Michael podá výpoveď.

V súdnej sieni budú povolení prítomní, najmä z médií.

Vyskytli sa aj nové skutočnosti, ohľadom činnosti spoločnosti Universal Expess.

Táto spoločnosť, v zastúpení Richarda Altomarea je žalovaná na 3.1 mil. dolárov, ako pokutu za nedovolené obchodovanie a porušovanie zákona o ochrane údajov. Spolu s Altomareom sú žalované aj ďalšie dve firmy, spolu na viac ako 25 mil. dolárov.

Tento verdikt bol vynesený súdov v New Yorku 2.4.2007.

Niet sa čomu čudovať, že Universal Express robí všemožné obštrukcie na to, aby "výhodne" predali veci rodiny Jacksonovcov, aj za cenu vyhrážania sa zverejnením údajne nejakých intímnch vecí patriacich osobne Michaelovi.

Tu s môžete pozrieť žalobu, ktorá bola podaná aj proti UNIVERSAL EXPRESS. Ide o 115 bodov:

http://www.sec.gov/litigation/compl aints/comp18636.htm