Dokumentácia k "nehode"

Tu sú zábery "nehody", ku ktorej malo dôjsť pred včerom pri návšteve Michaela na klinike! (správa nižšie)

Image Hosted by FileHive.com