Michael by mal byť dnes na vypočúvaní...

Michael by mal dnes vypovedal pred súdom, v súvislosti s predajom vecí rodiny Jacksonovcov na aukcii v Las Vegas.

Boli to Michaeloví právnici, ktorí požiadali súd o vypočúvanie, lebo nepokladajú za právne získanie niektorých osobných vecí Michaela, medzi ktorými sú vraj aj portréty nahých chlapcov a sexuálne hračky.

Podľa Richarda Altomarea, prezidenta spoločnosti - UNIVERSAL EXPRESS -, kúpil od Henry VACCARA minulý rok viac ako 20.000 predmetov patriacich rodine. Vaccaro bol bývali a neúspešný obchodný partner rodiny, medzi ktorú vtedy nepatril Michael ani Janet.

Napriek tomu, potom ako Vaccaro vyhral súd nad rodinou, ktorú žaloval, že mu dlhovali peniaze za obchody, ktoré nevyšli alebo neboli realizované, získal ako odškodné a náhradu škody, predmety, ktoré mali byť súčasťou obchodu na vytvorenie sietí reštaurácií s témou rodiny Jacksonovcov. Zoznam vecí, ktoré dostal, sú súčasťou aukcie.

Michael podal sťažnosť o oprávnení získania jeho osobných vecí, a snaží sa teraz zabrániť ich predaji. Právnici Michaela tak požiadali o vypočutie, aby Michael určil o aké predmety ide, ktoré považuje za osobné, a ktoré by nemali byť na aukcii. Podľa R. Altomarea, medzi predmetmi sú aj Michaelom kreslené obrázky nahých chlapcov.

Pre web stránku PAGE SIX, povedal: "Okrem týchto obrázkov, je tam aj niekoľko krémov na zosvetlenie pleti, a nejaké sexuálne pomôcky... ale aj nejaké záznamy z jeho procesov zo sexuálneho zneužívania... Tieto veci ale udržujeme mimo ponuky na predaj, z rešpektu k pánovi Jacksonovi. Ten človek má problémy. My všetci máme svoje temné rodinné tajomstvá ukryté a ak by Michael z toho nerobil toľko rozruchu, mohli sme mu ich vrátiť, potichu, diskrétne. Ja som z Brooklynu a som gentleman. Ale ak ma naserie, možno ich nakoniec ponúknem na dražbu."

Altomare odhaduje, že by predaj vecí mohol vyniesť aj 100 miliónov dolárov.

"Jeden súkromný zberateľ mi za to ponúkol viac ako 50 miliónov dolárov." - povedal Altomare, a dodal, že vyjednával aj so SONY o právach na nevydané skladby, ktoré sú vraj súčasťou zbierky.