Aukcia zrušená!

Aukčná spoločnosť Julien Auction House zrušila plánovanú aukciu, ktorá sa mala začať od 22 Apríla.

Podľa informácií sa obe strany, teda aukčná spoločnosť, a Michael v zastúpení jeho právnikov a predstaviteľa MJJ Productions Dr.Thohma R. Thohma, dohodli na vyrovnaní sa a vrátení všetkých vecí späť Michaelovi.

Darren Julien to okomentoval tak, že obe strany sa dohodli k spokojnosti.

Samozrejme, detaily sú dôverné a teda nebudú zverejnené!

Po 25 Apríli budú všetky veci patriace Michaelovi vrátené, dovtedy budú vystavené v pôvodnom hoteli, kde sa aukcia mala konať, a bude dostupná pre verejnosť.

MJJ Productions a Darren Julien sa tiež dohodli, že poskytnú istú náhradu nadácii MusiCares, ktorej časť výťažku mal byť venovaný!

Niektoré detailné ukážky vystavených kusov - LINK