Michael sa má dostaviť na súd...

... Michael spolu s prezidentom spoločnosti Universal Express - Richardom Altomarom, sa majú dostaviť na súd, aby vypovedali v súvislosti s legálnosťou vlastníctva vecí, ktoré získala súoločnosť a ktoré chce teraz ponúknuť na dražbe v Las Vegas.

Michael bude vypovedať len ako svedok, ktorý má potvrdiť vlastníctvo niekoľko sto vecí, ktoré majú mnoho milionovú hodnotu, ktoré podľa neho a jeho právnikov, neboli získané legálne spoločnosťou UE.

R. Altomare ale požiadal, aby boli na vypočúvaní aj kamery, aby sa predišlo akože nejakému zaujatému postoju zo strany Michaela alebo UE.

Vypočúvanie by malo prebehnúť v piatok - 18.5.2007

Kompletný zoznam vecí, ktoré patria Michaelovi a jeho rodine a ktoré budú na dražbe, nájdete tu:

:,( LINK :,(