Nové správy o aukcii

Ako vieme, UNIVERSAL EXPRESS, pripravila na 30-31.5.2007 aukciu v Las Vegas, kde sa bude dražiť viac ako 2000 predmetov rodiny Jacksonovcov.

V ostatných dňoch dostala táto spoločnosť a aukčná firma - GUERSNEY - oznámenie od Michaelových právnikov, ohľadom právneho nadobudnutia vecí patriacich Michaelovi Jacksonovi.

Právnici firiem budú odpovedať na ich oznam v najbližších dňoch.

"Až keď nebudú prezentované skutočné právne potvrdenia, dovtedy bude pokračovať plánovaná aukcia.

My určite vlastníme tieto predmety, a tieto nepodložené vyjadrenia nám môžu spôsobiť straty.

V prípade, že vzniknú nejaké škody spôsobené zrušením, odložením, prípadne stratou vecí predmetnej aukcie, uskutočníme právne kroky na zaplatenie všetkých škôd.

Ako sme oznámili, 5 charitatívnych organizácii sa bude podieľať na zisku, a dúfam, že tieto deti neprídu k sklamaniu z tejto aukcie." - povedal Richard Altomare, predseda UE.