Fotky Michaela z 26.3.

Na diskusii sme pridali fotky Michaela vychádzajúceho z tanečného štúdia!

Fotky: LINK