Update: Aukcia

Juliens Auction House, spoločnosť, ktorá pripravuje aukciu Michaelových vecí, požiadala súd, aby do 3.4. bola možnosť prípravy aukcie.

Ako sme informovali, MJJproductions podala žiadosť o zastavenie aukcie, až kým sa nevyriešia nezhody ohľadom vrátenia vecí, ktoré Michael požaduje späť, MJJP tvrdí, že na tieto veci Julien AH nemá právo.

Zatiaľ obe strany rokujú, a aukcia zatiaľ oficiálne nie je zastavená!

Obrázek