Menší nákup

Michael (pokud je pod vším tím krytím on) nakupoval v obchůdku "Wacko" v Los Feliz