American Idol - Michael Jackson Week

Oficiálne bolo potvrdené, že prvý týždeň finálových kôl v speváckej súťaži American Idol bude venovaný Michaelovi, teda súťažiaci budú spievať Michaelové skladby!

Obrázek