Rozvoj internetových služieb

YAHOO Inc. a digitálna spoločnosť Gracenote, oznámili vytvorenie on-line služby, ktorá bude poskytovať skladby umelcov a ich texty na trh, na ktorom dominujú neautorizované, podvodné web stránky.

Medzi užívateľmi patrí vyhľadávanie textov piesní medzi najhľadanejšie, ale zvyčajne sa spoliehajú na nelicencované zdroje, ktoré často poskytujú nepresné a neúplné texty a samozrejme nevyplácajú honoráre skladateľom za ich prácu.

Zmluva YAHOO prichádza po tom, ako sa dohodla s hudobnými vydavateľmi a GRACENOTE, ktorej vydali práva na poskytovanie tejto služby viac ako 100 hudobných vydavateľov, medzi ktorými sú aj najväčší vydavatelia ako - Bertelsmann AG's BMG Music Publishing, EMI Music Publishing, Vivendi's Universal Music Publishing Group, Warner/Chappell Music, Sony/ATV Music Publishing, ktorá je spojením Sony Corp. a Michaelom Jacksonom.

Podmienky tejto zmluvy nie sú zverejnené, ale predstavitelia všetkých strán povedali, že podmienky poskytovania služieb budú založené na reklame.

Toto spojenie, ktoré bude autorizovať texty umelcov na celosvetovej úrovni, bude mať hodnotu viac ako 4 miliardy dolárov, pričom sa predpokladá zisk viac ako 100 mil. dolárov ročne len na poskytovaný licencii na texty skladieb, s rozširujúcim sa trhom a novými možnosťami internetu a sťahovania hudby.

Cez portál YAHOO si tak budú môcť zákazníci vybrať z viac ako 400.000 skladieb od viac ako 9000 umelcov, táto služba bude zdarma.

Podobne teraz fungujú akékoľvek stránky ponúkajúce texty k piesňam, ale takmer všetky porušujú právo na vydávania textov bez povolenia ich majiteľa. Toto vytvorenie služby zlegalizuje to, čo je doteraz nelegálne.

Systém má fungovať na princípe, že pri každej skladbe sa bude zobrazovať reklama, a to má byť práve spôsob ako sa podieľať na zisku z predaja reklamy, s čím sa budú deliť YAHOO, Gracenote a majitelia práv na skladby.

Gracenote je spoločnosť, ktorá za ostatné dva roky zaznamenala výrazné pokroky v participovaní sa licenciách pre rôzne produkty poskytujúce cez internet, ako špecialisti na spravovanie digitálny médií. Pred časom bola známa ako CDDB, a ktorá vyvinula aj technológiu, ktorá automaticky adaptuje skladby na APPLE iTunes Software.

Napriek tomu existujú webový poskytovatelia, ktorí majú nateraz väčšiu databázu skladieb, ale nemajú na ich poskytovanie povolenie, a navyše obsahujú aj vírusy, ktoré môžu pri sťahovaní spôsobiť škody v počítači užívateľa.

Zároveň sa tak umožní, aby sa toto spojenie vydavateľov na oficiálnej úrovni stalo jediné, ktoré bude poskytovať legálne svoje služby, a môže tak oveľa jednoduchšie vymáhať svoje škody od nelegálnych stránok, a účinne bojovať proti nelegálnym poskytovateľom, čo znamená, že sú to všetci, ktorí nie sú v tejto databáze.