Michael má uhradiť dlhy

V pondelok Odvolací súd vyhovel žiadosti firmy Ayscough & Marar a vydal nariadenie voči Michaelovi Jacksonovi, aby zaplatil neuradené súdne poplatky, ktoré vyplynuli z viacerych občianskych súdnych sporov v roku 2005, kedy firma Michaela zastupovala. Firmu najal Michaelov brat Randy. Ascough & Marar žalovali Michaela a jeho dve spoločnosti už v roku 2006, avšak Michael podal protižalobu, že mu títo právnici hrozili medializáciou súdneho procesu vo veci sexuálneho obťažovania, ak im nezaplatí, pričom Michael súhlasil zo zaplatením $175,000 ako jeho nákladov na protižalobu. Súd protižalobu zamietol. Zaležitosť sa mala dostať pred súd aj v juni 2007, avšak Michael súhlasil s úhradou dlhu i nákladov, ktoré firme vznikli z dôvodu podania tejto žaloby (cca. $440.000). Neskôr sa Michael odvolal voči rozhodnutiu sudcu Jamesa Chalfanta, ktorý nevyhovel jeho žiadosti o odloženie procesu. Spor Ayscough & Marar v. Jackson, B202174 je nepriehľadný a proti Michaelovi hrá i fakt, že sa viackrát nedostavil na vypočúvanie.

Ide o prípad zastupovania Michaela, v ktorom nevyhrala ani jedna strana v prípade MJ vs. Marc Schaffel, kde porota nariadila vyplatiť Marcovi Schaffelovi $200,000 Michaelovi, a Michael musel zaplatiť $900,000 za účty Schaffelovi, podľa ktorých mali byť financované projekty What More Can I Give (ktorý stroskotal vďaka odhaleniu, že Schaffel bol producentom gay porna), vrátane osobných výdavkov Michaela, na ktoré mu požičal M. Schaffel, ktorý celkovo od Michaela žiadal $3,8 mill.