Upozornenie!!!

Oznamujem všetkým budúcim užívateľom, ale najmä už zaregistrovaným, že od budúceho týždňa budem postupne mazať neaktívnych "členov", a tiež takých, ktorí majú absurdné nicky, vrátane emailovej adresy (najmä z portálu seznam.cz)!!!

Preto budem rád, ak by ste sa registrovali všetci noví pod "normálnym", a identifikovateľným nickom a emailovou adresou!

Neaktívny členovia budú zmazaní, ak za ostatný rok neprispeli ani jedným príspevkom, prípadne si niektorí vytvorili viacero nickov!!!