Michael Jackson Auditorium

Určite viete, že škola, podľa ktorej učebňa/poslucháreň bola pomenovaná Michaelovým menom, bola počas procesu 2003-2005 zahalená na žiadosť rodičov, avšak ani po jeho skončení od roku 2005 nebolo opäť odhalené Michaelovo meno.

Obrázek

VIDEO v 5:35, ukážka je z 4.11. dňa volieb v danej škole.

I voted for Obama