Schaffel vs. Jackson

23.12.2008 bol definitávne uzavretý prípad Schaffel vs. Jackson, v ktorom sudca zamietol námietku Marca Schaffela.