Michael Jackson Social Network

MICHAEL JACKSON je prvým umelcom, ktorý ma na internetovej sieti, novozaloženú službu agentúry, ktorá je spolu-koordinátorom - Fan Supervision, ktorá ponúka pomoc pri kúpe a predaji nielen pre fanúšikov Michaela na celosvetovej úrovni.

The Michael Jackson Social Network (MJSN), je dostupná na adrese - www.mjsn.org.

Poskytuje a vedie pomoc pri obchodných záležitostiach Michaela pre všetkých fanúšikov, ktorí tu môžu spoločne diskutovať, spoznávať sa navzájom a podporovať sa v rôznych fanúšikovských projektoch. Podobne tomu je aj cez portál "MySpace", kde sa overila spolupráca medzi fanúšikmi.

MJSN - sa snaží optimalizovať vzťahy medzi fanúšikmi, médiami a jeho managementom...