"Zaujímavý článok"

Je to trocha crazy, lebo stačí si prečítať niektoré veci, a musíte sa pousmiať, ale na druhej strane, Michael je vykreslený v celkom pozitívnom svetle.(najmä niektoré konkrétne vety sú celkom mimo faktov)

Článok ale pojednáva o neúspešnom pokuse zapojiť do tanca na skladbu Thriller čo najviac ľudí.

LINK