Prehľad Michaelových spoločností

V rámci "prebudovania" Michaelovho impéria, jeho finančný poracovia v ostatných rokoch zrenovovali jeho spoločnosti, ktorými sa Michael podieľa na svojom obchodnom podnikaní!

Tu, na diskusii si môžete prezrieť v prehľade jeho spoločností, a aj to, ktoré sú ešte aktívne a činné v manažovaní, hud. produkcii, licencií a iných činnostiach, alebo tie, ktoré boli zrušené!

LINK