Víťazi

Títo chlapci budú hrať mladého Michaela v londýnskom divadle - the Lyric Theatre v the West End

Kieran Alleyne, Layton Williams a Sterling Williams v predstavení: Thriller - Live

LINK

Obrázek