Michael vyplatil ďalšiu splátku

Napriek tomu, že Michael sa mimosúdne "vyrovná" s bahrainským princom, Michael vyplatil ďalšiu splátku banke City National Bank (CA) vo výške 2,5 mil. dolárov.

Michael si zobral pôžičku ešte koncom roka 1993 krátko po obvineniach, a obe strany sa dohodli na podieloch z autorských práv.

Michael vyplatil poslednú splátku, a tak mu boli vrátené všetky autorské práva na viac ako 1500 skladieb z jeho hudobného katalogu MiJac, ktoré boli ako záloha.