Paul McCartney o Michaelovi

Na otázku novinára, ako by opísal spoluprácu s Michaelom na nahrávaní skladieb - Say Say Say, a The Girl is Mine - odpovedal, že

"awfully good".

A na otázku, čo by mal vo svojej ďalšej kariére urobiť, odpovedal:

"Neviem, vydať ďalší album, to by bolo skvelé"