Dodatok priamo zo súdnej siene z 24.11.

Aj napriek tomu, že už v Sobotu dosiahli obe strany žaloby dohodu, až v Nedeľu večer bolo jasné, že Michael nemusí prísť, avšak fanúšikovia sa pripravovali a chystali priamo pred súd, aby podporili Michaela a prípadne ho aj videli.

Boli pripravený aj na letisku, a pred hotelom Dorchhester, ktorý Michael preferuje na ubytovanie, pokiaľ príde ho Londýna.

V Pondelok ráno sa zišlo iba 7 fanúšikov, ktorý boli prítomní aj v súdnej sieni, naproti desiatkám členom médií.

Keď sa začalo pojednávanie, právnik šejka vstal, a vyhlásil pred sudcom, že žalujúca strana dosiahla dohodu, na čo vstal aj právnik Michaela, ktorý to potrvdil.

Sudca tak navrhol uzavretie prípadu, a celá vec sa skončila za necelé dve minúty.

Fanúšikovia (tých sedem) vyšlo pred vchod súdu, a čakali, či sa právnici nevyjadria pre média.

Nakoniec sa tak nestalo, lebo sa prečítali vyhlásenia oboch strán pred sudcom.

Takto skončil celý prípad - Prince Abdulla v Michael Jackson Case