Michael neprišiel do Londýna - dosiahli mimosúdnu dohodu

Michael neprišiel do Londýna!

Michaelovi poradcovia a právnici mu odporučili odložiť cestu do Británie, lebo dosiahli dohodu, v základných otázkach o vyrovnaní sa mimosúdne!

Všera do neskorého večera jednali právnici oboch strán, a dosiahli vzájomnú dohodu, ktorou sa Michael vyhol osobnému vypovedaniu pred súdom.

Šejk tvrdil, že pomáhal finančne Michaelovi s platením výdavkov počas procesu, aj náhrávanie charitatívnych skladieb, za čo mu Micheal mal prisľúbiť vrátenie peňazí z výnosov - tantiemov.

Jednou zo skadieb mala byť aj - He Who Makes the Sky Grey, ktorú mal zložiť šejk.

Kto súhlasil s dohodou a kto ju predložil, nie je jasné, keďže šejk vždy trval na tom, že ho "podviedol niekto, koho považoval za blízkeho priateľa".