"The Jacksons are Coming"

Tento (video)dokument bude o rodine The Jacksons a ich presťahovania sa z ich rodinného sidla v Hayvenhurst, v Encine do Devonu v Británii.

Ich cestu sledovali televízne štáby a výsledok bude odvysielaný na Channel 4, 27.11.