Michael s deťmi na ďalších nákupoch

17.10 - v Piatok, bol Michael s ďeťmi v obchode Fry's Electronics v Las Vegas.

Podľa informácií, mal na sebe podobnú masku ako pred pár dňami v inom obchode, a deti tiež nemali "masky".