“Thrill the World”

25-26 Oktobra sa pokúsia stovky ľudí o rekord v synchronizovanom tanci na skladbu a video Thriller.

Celú akciu organizuje skupina fanúšikov z Austinu, USA.

Podľa odhadov by sa malo tancovať v 80 mestách v 12 krajinách.

Viac informácii o udalosti na tomto blogu:

LINK

Obrázek