Reklama

Skladba - "Do not Stop 'Til You Get Enough" - bude použitá v reklame na jednu lotériovú hru vo Francúzsku.

Okrem toho, to bude prvá reklamná zmluva na Michaelovu skladbu od čias PEPSI.

V Amerike zasa budú predávať hrajúce zubné detské kefky, ktoré bude pri čistení zubov hrať skladby, a jednou z inštalovaných bude aj - "ABC".

Obrázek