Vydanie knihy sa posúva

Vydanie knihy - Thriller 25th: the Book - sa posúva z 2.10. na 30.10.

Dôvodom sú nejaké požadované zmeny a úpravy, a k tomu neboli oficiálne ešte potvrdené autorské práva pre Europu.

Reklama, aj televízna, sa tak posúva tiež na 30.10.

Obrázek