The Man in the Mirror

Tu je kompletný dokument, ktorý pripravila stránka BigDB.org, o ktorom sme vás informovali pred pár dňami (17.9.):

Priame okná na pozeranie sú na diskusii:

LINK

Celkovo 16 častí!!!

Obrázek