Halloween Thriller Party

31 Oktobra, 2008 sa uskutoční Halooween Thriller Party, ktorú usporiada - Northwest Film Forum.

LINK

Sony BMG plánuje niečo podobné pri príležitosti výročia albumu Thriller, zatiaľ neuviedli detaily!!!

Obrázek