Nová spoločnosť

Koncom augusta bola zaregistrovaná nová spoločnosť -

MJJ Kingdom LLC.

Ide o spoločnosť, ktorá sa bude venovať len hudobným aktivitám Michaela Jacksona.