Michael chce podať žalobu...

.... aby bol zastavený predaj mnohých vecí, ktoré budú v ohlasovanej aukcii v Las Vegas, pretože si nebol vedomý, že mnoho týchto vecí už nepatria jemu, alebo jeho rodine... :-p