GQ magazín

Nemáte niekto český alebo slovenský preklad tohto článku, ktorý vyšiel v roku 1994, a pojednáva o podvode na Michaelovi?

Ak áno, pošlite ho prosím urýchlene do sekcie Novinky/NEWS na diskusii !!!